Burza Hodonín Tisk Email

Všeobecná chovatelská burza

 


Prodej chovatelských potřeb, krmiv a výkup exotů. Koná se každou 1. neděli  v měsíci v areálu bývalého vodního cvičiště v Hodoníně od 7 do 10 hod bez ohledu na svátky!

Od 4.1.2015 bude vstupné navýšeno na 30 Kč.

 

Nově je zřízena autobusová doprava na chovatelské trhy.

Jízdní řád naleznete zde.  

 

GPS souřadnice: N 48° 51.81983', E 17° 10.18615'.   

 

Vážení návštěvníci,

burza v Hodoníně bude uspořádána v obvyklém rozsahu, účast drůbeže, ptactva a exotů je povolena po splnění následujících podmínek vydaných KVS Brno:

1.  !!! Bezpodmínečně nutné potvrzení o vakcinaci vydané soukromým veterinárním lékařem !!!
2.  Účastnící z jiného kraje a zahraničí  předloží veterinární osvědčení vydané soukromým
    veterinárním lékařem
3.  Pořadatelé musí zajistit seznam chovatelů, včetně adres míst odesílání ptactva


Na základě nařízení Krajské veterinární správy Brno, bude na burze v Hodoníně přítomen její zplnomocněný zástupce  spolu s privátním veterinárním lékařem. Upozorňujeme na nutnost vlastnit platné veterinární osvědčení.

 

 Prodejce ptáků volně žijících na evropském území členských států Evropských společenství (stehlík obecný, hýl obecný, zvonek zelený, čížek lesní atd.) upozorňujeme, že prodej uvedených ptáků bez příslušných osvědčení je ilegální a je přestupkem dle ustanovení § 87 odst. 3 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – „Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100.000,-Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.“


 

 

- - - - - - - - - - VÝZVA CHOVATELŮM - - - - - - - - - -

 

Návštěvníkům burzy sdělujeme, že po setkání konaném dne --- byli odchyceni následující exotičtí ptáci:

 

- - -

 

Tito jsou umístěny v karanténě. Vyzýváme majitele, aby se o ně přihlásili. Kontaktujte p. Zapletala na tel. +420 721 412 107.

Tuto službu poskytujeme bezplatně.

 

- - - - - - - - - -

  1. Při manipulaci s exotickým ptactvem využívejte voliéru, která je pro tento účel v hale instalována.
  2. Dojde-li k úletu ptáků v hale kontaktujte tel. +420 721 412 107 - př. Zapletal. V případě následného odchytu mohou být vráceni majitelům.

 

Najdete nás na mapy.cz